Shop Mobile More Submit  Join Login
Jasminum by myszoskoczka Jasminum by myszoskoczka
Actually done in september '09.

Ale. Miało być na portfolio, a nigdy nie zrobiłam portfolio i tak czekało na lepsze czasy. No trudno, nie może kwitnąć na dysku wiecznie, a może jeszcze przed końcem studiów coś sobie gdzieś założę.
Kiedyś.
:iconasuo:
asuo Featured By Owner Jan 18, 2010
Interesujące, ulotne, wrażeniowe, pachnące... kojarzy mi się z Cherry blossom girl-była taka piosenka;)
Reply
:iconmyszoskoczka:
myszoskoczka Featured By Owner Jan 19, 2010
Niewątpliwie poszukam.

Dzięki (:
Reply
:iconsarej:
sarej Featured By Owner Jan 10, 2010  Student Traditional Artist
Piękne :)
Reply
Add a Comment:
 
×

Featured in Collections
Details

Submitted on
January 10, 2010
Image Size
88.0 KB
Resolution
800×373
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,009
Favourites
19 (who?)
Comments
3
×